Header menu

Om Københavner-akademiet

Her kan du læse om Københavner-akademiet, dets principper og praksis.

Københavner-akademiet - intensivt og sejt

Københavner-akademiet er et læringsprogram for unge drenge i udskolingen. Programmet består af en intensiv læringscamp og af ugentlige lektioner i læringsstrategier det efterfølgende skoleår.

Programmet retter sig mod ca. 100 drenge med faglige udfordringer, som har den nødvendige motivation til at yde noget særligt. Københavner-akademiet udvikles i samarbejde med 13 københavnske skoler. Formålet er at eleverne forbedrer sig fagligt, udvikler sig personligt og socialt og får nye vaner, der kan støtte dem i på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er således tale om et varigt kapacitetsløft af lærere og elever gennem et helt skoleår.

Baggrund for Københavner-akademiet

Københavner-akademiet er et mønsterbrydningsprojekt, der er blevet til i et samarbejde mellem Københavns kommune, Løkkefonden og Bikubenfonden. Københavner-kademiet har taget alt det bedste fra Drengeakademiet og det amerikanske program AVID (Advancement Via Individual Determination), der i sin danske version er udarbejdet og testet af forskningsprofilskolen i København - Katrinedals Skolen. Principperne fra de to projekter er sammensat med henblik på både at arbejde med intensive læringsforløb og det efterfølgende lange seje træk.

Københavner-akademiet tager sit teoretiske afsæt i den positive psykologi, i AVID og i den New Zealandske uddannelsesforsker, John Hatties forskning om visible learning. Derudover er projektet inspireret af de løbende erfaringer, der er gjort på de tidligere Københavner-akademier samt det efterfølgende arbejde på skolerne.

Nedenfor kan du bl.a. finde dokumenter om AVID projektet, forskning om intensive læringsforløb og den seneste evaluering af Københavner-akademiet.