Header menu

Læringsstrategier

Her finder du materialer til at arbejde struktureret med læringstrategier.
Arbejdet med læringsstrategier omtales på Københavner-akademiet som lær@lære.

Der arbejdes med at gøre eleverne bevidste om hvordan de kan bruge strategierne til at blive bedre og bruge dem i det daglige arbejde med skolens fag. De dertilhørende læringsredskaber husker vi som LOKUS.

Nederst på siden kan du finde materiale til at arbejde med LOKUS i undervisningen.
Materialerne er udviklet af Københavns Kommune og Katrinedalskolen der er forskningsprofilskole efter det amerikanske mønsterbrydningsprogram AVID (Advancement Via Individual Determination). Det kan du læse mere om ved at følge linket eller under fanen "Om os".